BİTKİ BESLEME

  DEVISA BİTKİ BESLEME ÜRÜNLERİ SECURE BİTKİ BESLEME ÜRÜNLERİ
 
  ABT Grubu, DEVISA markasıyla bitki besleme ürünü ithalatı yapmaktadır. ABT Grubu, SELECT SECURE markasıyla bitki besleme ürünü ithalatı yapmaktadır.
  Detay Detay
  Tescil Belgeleri Tescil Belgeleri

Bitkilerin gelişim ve büyümesinde büyük miktarda kullanılan besinlere makro besin elementleri, az miktarda gereksinim duyulanlara ise mikro besin elementleri denir. Birincil makro besin elementleri olarak kabul edilen Azot (N), Fosfor (P) ve Potasyum (K) ile ikincil makro besin elementleri olarak kabul edilen Kalsiyum (Ca), Kükürt (S) ve Magnezyum (Mg) topraktan yada yapraktan gübreleme ile bitki tarafından alınır. Diğer elementler ise bitkiler tarafından çok az miktarlarda ihtiyaç duyulduğundan iz element yada mikro besin elementi olarak adlandırılır. Demir (Fe), Çinko (Zn), Mangan (Mn), Bakır (Cu), Molibden (Mo) ve Boron (B) topraktan yada genellikle yapraktan gübreleme ile sağlanır.

AZOT: Bitkilerde yaprak gelişimi, protein üretimi ve fotosentez gibi fonksiyonların bir çoğu için gerekli bir besin elementidir. Bitki tarafından topraktan veya yapraktan alınan azot, bitki bünyesinde proteinin yapı taşları amino asitlere dönüştürülür. Amino asitler protoplazma oluşumunda kullanılır. Protoplazma, bitkinin büyüme ve hücre bölünme yeri olduğundan enzimatik reaksiyonlar için gereklidir. Bitki tarafından yeterli miktarda alınan azot, klorofilin yüksek konsantrasyonu nedeniyle koyu yeşil renk üretir. Eksikliğinde klorofilin düşmesi, bitki gelişiminin durması ve yaprakların sararmasına neden olur. Sararma, önce eski yapraklarda başlar, daha sonra genç yapraklarda da görülür. Yetersiz azot, verim sınırlayıcı bir faktördür.

FOSFOR: Bitkinin ilk gelişim döneminde çok önemlidir. Bitkinin fotosentez, solunum, enerji depolama ve transferi, hücre bölünmesi ve genişlemesi işlemlerinde rol oynar. İlk kök oluşumunu ve gelişmesini teşvik eder. Tohum oluşumunda etkili olup bitkinin diğer bölümlerine göre tohumdaki içeriği yüksektir. Köklerin ve fidelerin daha hızlı gelişmesine yardım eder. Bazı bitkilerde hastalıklara karşı direnç sağlar. Fosfor eksikliğinin ilk işareti, gelişimi durmuş bir görünümdür. Eski yapraklar genç yapraklardan daha önce etkilenir. Eksikliğinde çiçeklenme ve meyve tutumu sınırlanır.

POTASYUM: Bitki büyümesi ve gelişimi için önemli bir elementtir. Potasyum eksikliğinde fotosentez azalır, bitki solunum hızı artar. Böylece bitkinin karbonhidrat arzı düşer, Potasyum ayrıca protein sentezi için de zorunludur. Fotosentez, nişasta oluşumu, şekerin bitki bünyesinde dolaşımı ve klorofil için gereklidir. Bitkinin fotosentez faaliyetinde, meyve oluşumunda, demir gibi ağır metallerin yer değiştirmesinde ve iyonik dengede önemlidir. Enzimleri aktive eder, enzimlerin reaksiyon hızını kontrol eder. Bitkilerde soğuklamayı düzenler, hastalıklara karşı direnci artırır. Eksikliğinde, bitkinin eski yapraklarının dış kenarları boyunca yanma ve kavrulma görülür. Yapraklar kahverengiye dönüşür, gelişim durabilir. Kök sistemi çok az gelişim gösterir. Bitkide canlı görünüm kaybolur. Meyve ve sebzenin kabukları kalınlaşamadığından dayanıksız olur ve raf ömrü kısalır.

MANGAN: Bitki gelişimi için önemlidir. Enzim reaksiyonlarında ve klorofil oluşumunda gereklidir. Mangan eksikliği görülen yapraklarda kahverengi lekeler ve bunun sonucunda da erken yaprak dökülmesi görülür. Tahıllarda mangan eksikliğinin belirtisi yapraklarda beyaz, gri lekelenmeler ve klorozdur.

KALSİYUM: Uygun kök ve yaprak gelişimi için gerekli olup hücre duvarının yapı taşlarını oluşturur. Bazı enzim sistemlerini aktive eder, bitkilerde organik asitleri nötralize eder, aynı zamanda mikrobiyal aktiviteyi düzenler. Molibden elementinin kullanılabilirliğini ve diğer besin elementlerinin alımını artırır. Eksikliği zayıf kök gelişimine ve meyvelerde dayanıksız yapıya sebep olur.

MAGNEZYUM: Eksikliğinde ilk önce bitkinin eski yapraklarında daha sonra yeni yapraklarında alacalanma yada kloroz ve daha sonrasında da kızarma gözlenir. Nekrotik lekeler oluşabilir. Yaprakların ucu kıvrılabilir ve ani dökülmeler olur. Klorofilin ana bileşeni olup fotosentezi ve bazı enzim reaksiyonlarını aktive eder. Toprakta yüksek Ca/Mg oranı kronik magnezyum yetersizliğine yol açar. Magnezyumun en önemli görevi, klorofil molekülünde merkez katyon olmasıdır. Bitki yeterli magnezyum alamazsa, yeterli klorofil üretemeyecek, yeşil renk kaybolacak ve fotosentez yapamayacaktır.

KÜKÜRT: Eksikliği genelde kumlu ve organik maddece zayıf topraklarda görülür. Proteinin ana bileşenidir. Enzim ve vitaminlerin gelişmesine yardım eder. Metabolizma aktivasyonunda klorofil, fotosentez, nişasta oluşumu ve şeker dolaşımında gereklidir. Amino asitlerin ana elemanıdır. Eksikliğinde gelişim yavaşlar,yapraklar kıvrılır ve kolay kırılır bir hal alır. genç yapraklarda lekelenme olmaksızın sararma görülür. Bitki yeterli kükürt alamazsa, meyve olgunluşunda gecikme görülür.

DEMİR: Demir noksanlığı arazı yaygın olarak kireçli topraklarda görülür. Demir eksikliğinin giderilmesi için uzun dönem yaygın olarak demir sülfat kullanılmıştır.Yapılan araştırmalar bu uygulamanın beklenen etkiyi göstermediğini ortaya koymuştur. Bu uygulamada yarayışlı demir kısa sürede yarayışsız formlara dönüşmektedir. Bazı araştırmalar bu uygulamanın ekonomik hiçbir etkisinin olmadığını ortaya koymuştur. Yapraktan yapılan uygulamalar da toprak ile demir arasında tepkime olmamakta, çok kısa sürede etkili sonuç alınmaktadır. Eksiklik belirtisi genç yapraklarda bağlamaktadır. Yaprak damarları yeşil kalmasına rağmen damarlar arası sararmaktadır. Bitkide büyüme ve çiçeklenme azalır. Meyve tutumunda da önemli azalmalar görülür. İleri düzeyde demir eksikliği (kloroz) bitkilerin ölümüne sebep olabilir.

ÇİNKO: Çinko noksanlığı genelde kireç oranı yüksek ve organik madde miktarı fazla ve fosforca yüklü topraklarda görülmektedir. çinko bitki metabolizmasının sağlıklı gelişimi, karbonhidratların taşınması, kök gelişmesi ve su alımında rol oynar. Çinkolu preparatların uygulamasında yapraklar gelişir, hastalıklara karşı direnç artar, verim ve kalite artışı sağlanır. Çinko gövde uzamasında da etkilidir. Klorofil oluşumu ve karbonhidrat üretimi için gereklidir.

BOR: Bitkilerde noksanlık belirtileri öncelikle büyüme noktalarında görülür. Bitkilerde rozetleşme sonucu birkaç yaprak birarada bulunur. Yapraklarda renk değişimi ve küçülme olur. Özellikle yumrulu bitkilerde öz çürüklüğü ve mantarlaşma görülür. Verimde önemli düşüşler görülür. Ribonükleik asitlerin (RNA) sentezi ve karbon hidrat metabolizması için gereklidir.

BAKIR: Genelde humusça zengin olarak topraklarda eksikliği görülür. Fosforca zengin topraklarda da alımı zordur. Bitkilerin gelişimini destekleyerek enzim reaksiyonlarında hızlandırıcı (katalizör) etkisi gösterir.

MOLİBDEN: Molibdenin azot fiksasyonunda ki rolü nedeniyle bitkilerdeki arazları azot eksikliği belirtilerine benzer. Bitkilerde nitratın azota indirgenmesi ve azotun sabitlenmesi fonksiyonlarına sahiptir. Eksiklik belirtileri düzensiz yaprak oluşumu ve ve yaşlı yapraklarda klorozdur. Eksikliği protein içeriğini de düşürür.

DEVISA Bitki Besleme Ürünleri SECURE Bitki Besleme Ürünleri